Privacy

Privacyverklaring Hair By Emo


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 maart 2020


Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te respecteren. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, zowel in ons klantregistratiesysteem als wanneer u onze website gebruikt,en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hair By Emo. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en onze dienstverlening geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van al onze klanten en gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Ons gebruik van verzamelde gegevens


Klantgegevens ten behoeve van onze dienstverlening

In ons computersysteem maken wij gebruik van klantkaarten. Hieronder wordt vermeld welke gegevens wij waarvoor gebruiken:

1. Voor het maken van afspraken in ons elektronische afsprakenboek: uw naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

    Uw telefoonummer gebruiken wij alleen voor het wijzigen van afspraken, het verifiëren van een afspraak of wanneer er onduidelijkheid is ten aanzien van een (gemaakte)         

    afspraak. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u een automatische afspraakherinnering te sturen. Wij versturen geen nieuwsbrieven.

2. Voor het vastleggen van techiniscbe gegevens met betrekking tot kleuringen, permanenten of andere technische gegevens die noodzakelijk zijn om u bij een toekomstig bezoek

    optimaal van dienst te kunnen zijn. Aan uw hiervoor genoemde klantgegevens worden hiervoor gekoppeld: recepturen, gegevens ten aanzien van de uitvoering van de

    behandeling (zoals wikkeltechnieken, kleurscheidingsvlakken, inwerktijden etc.).

3. Uw geboortedatum gebruiken wij voor mogelijke attenties bij uw bezoek aan onze salon.


Zoals ook aan het eind van deze privacyverklaring staat vermeld, kunt u ervoor kiezen om  bovenstaande gegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen uit onze bestanden.

Dan geldt dat de dienstverlening aangepast zal worden aan de eventueel nog wel ter beschikking gestelde gegevens. Van belang is wel dat zonder de minimale gegevens naam en telefoonnummer het niet mogelijk is om een afspraak in ons afsprakensysteem vast te leggen. Vanwege het reserveren van onze tijd en mogelijke aanpassingen in onze planning moeten wij onze klanten telefonisch kunnen bereiken.


Ten aanzien van de bewaartermijn van de gegevens hanteren wij de volgende regels:

- a. U kunt zich actief laten uitschrijven. Wij verwijderen dan al uw gegevens uit onze bestanden, inclusief historische gegevens (voor zover wettelijk en programmatechnisch toegestaan).

- b. Wij verwijderen zelf actief jaarlijks rond het jaareinde de gegevens van klanten die langer dan 12 maanden niet meer van onze dienstverlening gebruik hebben gemaakt.


Inzage

Op uw verzoek is het altijd mogelijk om uw eigen gegevens en daaraan gekoppelde historische data in te zien.


Backup data

Onze data wordt dagelijks veilig gesteld door middel van een  backup op een beveiligde site die data encrypted opslaat..


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van one.com. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies

Deze website maakt GEEN gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden van onze website.